weblogo

06 429 19 559           info@allesgaatvanzelf.nl  

alles gaat vanzelf portfoliomanagementPortfoliomanagement gaat over het beheren van het totaal aan systemen (de applicatieportfolio) en projecten (de projectenportfolio). Met een ‘gezonde’ portfolio kan beter aan de behoeften worden beantwoord, kunnen onderhoudskosten worden verminderd, en kan gemakkelijker worden ingespeeld op de veranderende eisen. Een gezonde portfolio ontstaat door gericht te investeren in bestaande systemen en waar mogelijk oude systemen op te ruimen. Op die manier wordt het voor managers, die wat meer op afstand staan, gemakkelijker om de juiste prioriteiten te stellen.

In een ideale situatie sluit uw organisatiestrategie één op één aan op de geïnitieerde projecten en programma’s, is er een heldere aansturing en kent men ieders verantwoordelijkheden. De werkelijkheid is veelal grilliger en complexer maar toch kunt u uw portfolio-omgeving stap voor stap optimaliseren, op basis van verbeterpunten op de korte en lange termijn. Wij kunnen u helpen om op tijd de baten gerealiseerd te krijgen en tijdig risico’s te adresseren.