PMO en agile

30 October 2017

PMO en agile
Agile, waaronder werken met Scrum in het bijzonder, dringen steeds dieper door in het bedrijfsleven. De methodiek vraagt om een nieuwe manier van denken en handelen. Zo zullen PMO’ers hier ook steeds vaker mee te maken krijgen en zullen zij zich moeten afvragen of ze voldoende “agility” beschikken om een toegevoegde waarde te kunnen leveren in een wereld van zelfsturende projecten.
Is er dan nog een rol weggelegd voor het traditionele PMO? JAZEKER!

Om te komen naar een agile organisatie zal dit samen met de medewerkers bewerkstelligd moeten worden. Er zullen eerst een aantal gedragsprincipes afgesproken moeten worden. Voorbeelden kunnen zijn duidelijkheid, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid en daadkracht. Deze principes moeten vooral gericht zijn op de klant die centraal staat, deze willen namelijk dat onzekerheden weggenomen worden.

Aanloop naar een Agile PMO
PMO krijgt nu wel eens het verwijt teveel als proces politie op te treden. Het PMO richt zich namelijk graag op standaardisatie van kwaliteit en processen en is daarmee verre van ‘agile’.
Betekent dit dat we PMO niet meer nodig hebben? Nee, het PMO kan juist nu helpen in de overgang naar Agile werken. Er wordt een team samengesteld waarin alle functiegroepen zitten die geraakt kunnen worden door de implementatie van Agile. Dit team bekijkt dan welke projecten in aanmerking komen voor een Agile-aanpak, stelt een trainingscurriculum voor de medewerkers samen en richt huisvesting in. Het PMO fungeert binnen dit team als een ware Scrum Master die er voor zorgt dat het team full speed vooruit kan. Daarnaast analyseert het PMO de impact van Agile op de huidige werkwijze en adviseert het over de te volgen aanpak.

P3O
Volgens de theorie van P3O bestaat het werkveld van PMO doorgaans uit:
• het ondersteunen van een portfolio (strategisch)
• het ondersteunen van een project of programma (operationeel)
• het inrichten van een expertisecentrum (centre of excellence)
Met deze drie aandachtsgebieden in gedachten als basis, hoe komt het Agile PMO er dan uit te zien?

Het grotere geheel
Bij het stellen van prioriteiten in de portfolio van projecten speelt het PMO een belangrijke rol waar de Product Owner dit doet in de Product Backlog. Een afweging maken welke projecten het meeste bijdragen aan het bedrijfsresultaat/strategie.
Een voordeel van Agile is dat je zulke projecten ook echt kunt stoppen op het moment dat ze al voor 80% compleet zijn; je hebt immers steeds 100% werkende functionaliteit opgeleverd. Met de watervalmethodiek is dit veel lastiger, omdat de laatste 20% meestal de test- of implementatiefase betreft.
Het PMO kan er voor zorgen dat er op portfolioniveau een dashboard wordt ontwikkeld waarmee de status van de projecten wordt bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan een geconsolideerde sprint of release burndown chart gecombineerd met high level risks & issues en budget forecast, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de voortgang ten opzichte van de oorspronkelijke planning maar waar gekeken wordt naar de aantallen opgeleverde deliverables.

Het PMO als facilitator (project of programma office)
Op project- of programmaniveau is er behoefte aan stuurinformatie maar deze behoefte zal er zeker zijn op portfolioniveau. PMO houdt de rest van de wereld geïnformeerd over de voortgang en de Agile-teams houden zich vooral gericht op snelle opleveringen waarbij een extra rol is weggelegd voor PMO als facilitator. Retrospectives op programmaniveau, het PMO bewaakt het proces van de lerende organisatie, juist door de uitkomsten van deze bijeenkomsten te verzamelen (risico’s en issues). Hierdoor kun je als organisatie een beeld krijgen waar elk project tegenaan loopt en kan dit opgelost worden.

Verander en toon ondernemerschap!
Al met al zijn er voor het PMO dus legio mogelijkheden om van toegevoegde waarde te zijn in een Agile wereld. Zowel tijdens de transitie naar Agile werken als in die fase die daar op volgt blijft er behoefte aan ondersteuning. Initiatief nemen en flexibiliteit zijn de belangrijkste succesfactoren; het is voor de ontwikkeling van het PMO vooral van belang dat:
• Ze weet wie haar klant is
• Wat de ontwikkelingen zijn bij de klant
• En hoe ze haar PMO diensten daar het beste op afstemt

Contactgegevens

Alles gaat vanzelf
Jacqueline Miltenburg
Wethouder Hollaan 5
3984 KA ODIJK
06-42919559

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www. allesgaatvanzelf.nl